Totes les persones compartim un mateix desig: sentir-nos bé amb nosaltres mateixos, sent realment qui som i actuant en conseqüència. Però a vegades ens trobem en situacions que ens dificulten viure aquesta plenitud.

El procés de psicoteràpia permet que, en un ambient d’acceptació, comprensió i confidencialitat, floreixi allò autèntic de la persona, el què sent, pensa, desitja i considera... per a què un cop reconegut, la persona sigui capaç d’integrar-ho i viure-ho sentint-se coherent amb sí mateixa. Es tracta, doncs, d’un procés personal de creixement, alliberament i canvi.

La meva passió és comprendre i acompanyar el desenvolupament humà de la persona, entès com un procés cap a la seva autonomia moral i psicològica, tant a nivell individual, infantil, de parella o familiar.

Professional

Maria Oliveras Farrés
Psicòloga col·legiada núm. 15402
Terapeuta individual, familiar i de parella.

El meu enfocament terapèutic em mou a abordar cada cas d’una manera particular i centrada en la persona. Fruit de la meva passió pel treball psicoterapèutic, que considero tan beneficiós per ajudar al benestar psicològic i relacional de cadascú, i a la meva pràctica professional, he desenvolupat un mètode integrador de les orientacions constructivista, existencial i sistèmica.

"L'amor a un mateix és el punt de partida del creixement de la persona que sent el valor de fer-se responsable de la seva pròpia existència"

Viktor Frankl
Siguiente

Psicoteràpia Individual

La psicoteràpia individual la plantejo com un procés pel qual pacient i terapeuta treballem conjuntament per arribar a comprendre quin és l’origen del seu malestar i com fomentar o construir els seus propis recursos, amb els què pugui reconèixer i fer-se responsable de les seves eleccions de vida.

Algunes situacions que poden motivar aquest procés de canvi personal són:

Siguiente

Teràpia Infantil i Adolescent

Al llarg de l’etapa infantil, el nen o nena pot presentar dificultats (socials, en aprenentatges o emocionals) que el frenin en la seva evolució cap a l’autonomia.

La teràpia infantil busca descobrir els recursos propis que el nen o nena disposa per tal que segueixi madurant en el seu desenvolupament personal.

Si el motiu de consulta es detecta en un menor, considero imprescindible la col·laboració dels pares en el procés terapèutic, amb l’objectiu de garantir-li un creixement adequat.

Siguiente

Teràpia de Parella

La teràpia de parella la recomano en casos on el problema que el pacient porta a consulta té a veure o afecta a la parella. Llavors, el meu treball consisteix en facilitar l’espai de “trobada” on els dos puguin parlar, sincerar-se i arribar a entendre’s l’un a l’altre de manera autèntica, construint entre ells una nova forma de relació que els permeti resoldre els seus problemes i els faci evolucionar a cadascun i com a parella. Aquest procés compartit aconsegueix ser sempre un espai alliberador de coneixement mutu i de resolució de conflictes.

Poden motivar aquesta demanda de teràpia:

Siguiente

Teràpia Familiar

La teràpia familiar és el tractament adequat quan es presenten problemes de relació dins de la família, que dificulten el seu benestar i convivència.

En el treball familiar convido a tots o alguns dels membres de la família, en funció del què consideri més adequat, perquè en teràpia puguem conèixer els seus estils de relació i afavorir noves dinàmiques entre ells perquè puguin estar bé.

Recomano també aquesta teràpia en els casos on la participació de la família pugui agilitzar la millora simptomàtica del pacient i promoure una millora relacional de tots ells.

Siguiente

Apunts d'interès

El control de la imatge, un camí equivocat cap a l'autoestima. - Maria Oliveras | 2015-07-14

És imparable el bombardeig de missatges de culte a la imatge, fins al punt que el seu impacte pot arribar a malmetre la salut física i mental dels qui la segueixen. Molts mitjans de comunicació s'han fet ressò de l’abast que això arriba a tenir a les xarxes.


http://www.lavanguardia.com/salud/20150713/54433882672/salut-denuncia-fiscalia-anorexia-bulimia.html

Darrera d'alguns d'aquests trastorns hi ha persones amb dificultats importants a l'hora de gestionar les seves emocions o d'afrontar les situacions que la vida els planteja. Busquen desesperadament una solució al seu malestar intern; busquen sentir-se bé, assolir l'autoestima. 

Per sort, aquesta es construeix progressivament, amb la mateixa evolució de la persona, qui de manera digna, saludable i respectuosa aprèn a funcionar en la vida. Si això no passa, cal fomentar aspectes reparadors i preventius mitjançant un treball psicoterapèutic de comprensió i reconstrucció de la pròpia persona. 

L'enamorament - Maria Oliveras | 2014-10-13

“L’enamorament és aquest impuls que fa que surtis de tu i permetis que l’altre persona t’impacti.”

Amb aquest missatge, la mèdica, teòloga i monja Teresa Forcades planteja l’enamorament com un moment vital important que significa l’inici d’un canvi del què ens és conegut cap a alguna cosa nova. Una oportunitat magnífica per obrir-nos, voler conèixer i aprendre.

https://www.youtube.com/watch?v=sCcZcTWhpUI

Benvinguda - Maria Oliveras | 2014-10-09

Et dono la benvinguda a la meva web. Desitjo que aquest apartat sigui per tu un espai de reflexió sobre diferents temes existencials, una oportunitat d’escoltar nous plantejaments i una ajuda per seguir construint el teu camí cap a la autonomia. Som-hi!


Contacta amb mi


Fes-me arribar els teus dubtes, inquietuds, etc. i intentaré donar-los resposta el més aviat possible. Aquest servei és totalment confidencial.


679784729


Lloc d'atenció: Barcelona.